ètè 2016 agnès b.watch

SCROLLSCROLL

聖誕限定款

 • BH8036X1
 • BH8037X1

DESCRIPTION

「b.」 的LOGO點綴在面盤上,並搭配時標的施華洛世奇水晶,非常適合在這充滿節慶氛圍的季節裡穿搭!

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

「b.」 的LOGO點綴在面盤上,並搭配時標的施華洛世奇水晶,非常適合在這充滿節慶氛圍的季節裡穿搭!

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

 • BU8012P1
 • BU8013P1
 • BU8014P1
 • BZ7001P1
 • BZ7002P1
 • BZ7003P1

DESCRIPTION

品牌經典的蜥蜴圖騰躍上錶面 以圓點構成更增添時尚感 !

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

品牌經典的蜥蜴圖騰躍上錶面 以圓點構成更增添時尚感 !

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

品牌經典的蜥蜴圖騰躍上錶面 以圓點構成更增添時尚感 !

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

品牌經典的蜥蜴圖騰躍上錶面 以圓點構成更增添時尚感 !

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

品牌經典的蜥蜴圖騰躍上錶面 以圓點構成更增添時尚感 !

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

品牌經典的蜥蜴圖騰躍上錶面 以圓點構成更增添時尚感 !

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter
marseille

homme

 • BT3029X1
 • BT3030X1
 • BT3031X1
 • BT3032X1
 • BT3033X1

DESCRIPTION

agnes b. 經典暢銷款,面盤搶眼配色設計,打造與眾不同的風格。

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

agnes b. 經典暢銷款,面盤搶眼配色設計,打造與眾不同的風格。

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

agnes b. 經典暢銷款,面盤搶眼配色設計,打造與眾不同的風格。

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

agnes b. 經典暢銷款,面盤搶眼配色設計,打造與眾不同的風格。

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter

DESCRIPTION

agnes b. 經典暢銷款,面盤搶眼配色設計,打造與眾不同的風格。

SEE ALL MODELS

SHARE

 • facebook
 • twitter